Кредитний ризик: в чому різниця між моделями Базель (Капітал) від моделей знецінення?


Відповідь 1:

Це питання може трактуватися декількома способами, але модель знецінення може бути загалом визначена як модель, яка прогнозує або прогнозує «інші, ніж тимчасові» втрати в оцінці певного портфеля цінних паперів. Це більш-менш бухгалтерська концепція, яка впливає на те, що відображається як справедлива вартість портфеля цінних паперів на балансі, а також те, що відображається як збитки у звіті про прибутки та збитки.

Базельські моделі використовуються для обчислення або прогнозування капітальних витрат на продукт або клас активів на основі певного типу ризику. Вхідні дані до цих моделей можуть включати інформацію, таку як порушення. Зрештою, ідея Базельського розрахунку полягає в тому, щоб кількісно визначити розмір ризику, який ви берете на себе, і порівняти його з сумою капіталу, який поглинає збитки, який має банк.

Тому зменшення корисності або збитків у вашому портфелі безпосередньо впливатиме на обчислення капіталу, яким володіє банк.